+48 44 685 21 42

PORADNIA POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

To  część systemu ochrony zdrowia, która ma zapewnić pacjentom w miejscu swojego zamieszkania (lub w jego pobliżu) podstawowe świadczenia medyczne. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

 

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

lekarza POZ (lekarz rodzinny)

pielęgniarkę POZ

położną POZ

 

Pacjent ubezpieczony powinien dokonać wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru.

Do świadczeń POZ należy w szczególności:

 • badanie i porada lekarska,
 • diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
 • opieka nad zdrowym dzieckiem,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy),
 • zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień,
 • opieka nad niepełnosprawnymi,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób,
 • świadczenia pielęgniarki POZ oraz położnej POZ,

Pielęgniarki  POZ realizują podstawową opiekę pielęgniarską, a w szczególności:

 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

 

Lekarze POZ w MEDAX

Wykaz lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Małgorzata Kempa (Specjalista Medycyny Rodzinnej)

Jolanta Zawadzka-Dudek (Specjalista Medycyny Rodzinnej, Specjalista Balneologii I Medycyny Fizykalnej)

Anna Zakrzewska (Lekarz Chorób Wewn. Medycyna Pracy)

Jacek Bałaziński (Specjalista Medycyny Rodzinnej, Specjalista Balneologii I Medycyny Fizykalnej)

Katarzyna Orzechowska (Specjalista Medycyny Rodzinnej)

Julita Kowalczyk-Jabłecka (Specjalista Chorób Wewn.,Specjalista Diabetolog)

Elżbieta Koprowska (Specjalista Chorób Wewn.)

Jacek Janocha (Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Chorób Wewn.)

Aneta Milc (Lekarz)

Karolina Zatoń (Lekarz)

Wojciech Kempa (Lekarz)

 

Wykaz lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Pediatrzy

Grażyna Dąbrowska (Specjalista Pediatra, Dietetyk)

Beata Załóg-Łysik (Specjalista Pediatra)

Jacek Wodzisławski (Specjalista Pediatra)

  Skip to content